Upute za autore

Časopis Zrno objavljuje stručne i znanstvene radove koji obrađuju problematiku odgoja i obrazovanja. Radovi trebaju biti opsega do pet kartica teksta (30 redaka na stranici sa 60 znakova u retku). Mole se suradnici da svoje priloge dostave na disketi, uz jedan obvezatni ispis. Uz rad je poželjno priložiti fotografije, dječje crteže (originale, a ne fotokopije), naslovnice knjiga o kojima je riječ i sl. Uz priloge koji sadrže fotografiju djeteta priložiti pisanu suglasnost roditelja da se objavi uradak djeteta odnosno njegova fotografija. Naslov članka treba biti kratak i jasan. Uz naslov treba navesti ime i prezime, radno mjesto i ustanovu u kojoj autor radi. Radovi se honoriraju pa molimo suradnike da navedu svoju adresu, broj žiro-računa, banku i JMBG.

Rukopisi se šalju na adresu: ZRNO-PRINT, 10000 Zagreb, Petrovaradinska 39