O Zrnu

Časopis Zrno je stručni časopis namijenjen prosvjetnim djelatnicima u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama i roditeljima, ali i svima ostalima koji se bave djecom i žele proširiti svoja znanja o odgoju i obrazovanju.

Časopis je  zamišljen kao forum roditelja, odgajatelja,  učitelja,  stručnih suradnika i ostalih profesionalaca koji širenjem informacija i  najnovijih znanstvenih spoznaja te razmjenom iskustava i ideja potiču i inspiriraju  sve one koji su zainteresirani za unapređivanje odgojno obrazovne prakse.

Zrno izlazi od 1990. godine, a godišnje se objavljuje pet brojeva (u vidu jednobroja ili dvobroja).

Glavna i odgovorna urednica časopisa je prof. dr. Dubravka Maleš, profesorica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Članovi Uredništva su ugledni javni djelatnici, poznati prosvjetnoj i široj javnosti po svom djelovanju u području unapređivanja kvalitete odgoja i obrazovanja: prof. dr. Ante Bežen, Maja Flego, prof., mr. sc. Matilda Markočić  i dr. sc. Ivanka Stričević.    

Osnivač i izdavač:
ZRNOPRINT, Zagreb
Petrovaradinska 39

Za izdavača:
Jadranka Crnjac

Uredništvo:
10000 Zagreb, Petrovaradinska 39
Telefon: 01/3884-821