Tema broja 88-89

Tema broja su Medijska pismenost i medijska kultura.

Za nas pišu između ostalih vodeći teoretičar filma doktor Hrvoje Turković, profesor Krešimir Mikić i drugi...