Skrb za dijete i poticanje ranog razvoja djeteta u Republici Hrvatskoj

alt

Naru?ite priru?nik za u?itelje, odgojitelje i roditelje ovdje!


Nova internetska stranica

Potovani ?itatelji, partneri, suradnici i prijatelji,

kao to vidite, odlu?ili smo Vam se pokuati dodatno pribliiti i putem novih medija, kako bismo jo efikasnije komunicirali na obostrano zadovoljstvo.

Opširnije...
Broj 88-89


Opširnije...

Tema broja 88-89

Tema broja su Medijska pismenost i medijska kultura.

Za nas piu izme?u ostalih vode?i teoreti?ar filma doktor Hrvoje Turkovi?, profesor Kreimir Miki? i drugi...


Opširnije...